top of page

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА И ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ ЗАКУПЕНИ ОТ Reprodukcii.com

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

 1. Доставката се извършва от куриерска фирма, наета от Reprodukcii.com и за сметка на Reprodukcii.com на адрес, посочен от потребителя. Потребителят се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните продукти. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на куриера до поискване от потребителя. В този случай клиента заплаща възникналите допълнителни задължения по складиране и престой директно на куриерската фирма.

 2. Ако потребителят е пожелал друго лице да приеме пратката от негово име, то той (потребителят, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения относно доставката и връщане на пратката.

 3. Reprodukcii.com или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по телефона или e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.

ОТКАЗ НА ДОСТАВЕНА СТОКА

 1. Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:
  а) видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта;
  б) стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането;
  в) цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;
  г) не е спазен срока на доставка.
  Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.

 2. Когато стоката е подменена при доставката и това е невъзможно да се установи в момента на доставка, стоката се подменя, след като е извършен оглед да се установи несъответствието, без потребителят да заплаща допълнителни разходи.

 3. По силата на чл. 55 (ал.1) от ЗЗППТ потребителят може да упражни правата си в 14-дневен срок, в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, без да бъдат ползвани. Връщането на продуктите в този случай е за сметка на потребителя.

bottom of page