top of page

Беата Беатрикс е маслена живопис от Данте Габриел Росети , завършена през 1870г. На нея е изобразена Беатриче Портинари от поема на Данте Алигиери "Ла Вита Нуова" в момента на смъртта и.

Данте Росети - Беата Беатрикс

51,23 лв.Цена
Рамка
  • Вие получавате репродукция, отпечатана върху текстилно платно с дървена под-рамка и декоративна рамка по ибор на клиента.

bottom of page