top of page

Егон Шиле прави автопортрета си с физалис на 22 години. Австрийският художник умира на 28. Какви ли картини щеше да нарисува, ако беше живял по-дълго!?

Егон Шиле - Автопортрет с физалис

51,23 лв.Цена
Рамка
  • Вие получавате репродукция, отпечатана върху текстилно платно с дървена под-рамка и декоративна рамка по ибор на клиента.

bottom of page